Join now
Log in Join

Charity Theatre in Bulgarian with English subtitles

Hosted by the Consul of the Frankfurt Bulgarian Culture Group
Nationalities & Languages
Event Cover Photo
Took place 1 month ago
Fri 13 Apr 19:00 - 20:30

Ready to Join?

Welcome to the charity bulgarian theatre from the great bulgarian author Nikolay Haytov! Since it is in bulgarian. I would provide the information in Bulgarian:

EDIT I just saw there are subtitles in English, so everybody can join. This is an amateur theater from ProcreditBank employees. The money from the tickets will go for the treatment of sick children in Bulgaria from fond Protected content

I would love to see you there!

Ние, служителите на ПроКредит Банк България, каним всички българи в областта на Франкфурт на Майн на една различна театрална постановка - за вас пресъздаваме 3 разказа на вечния Николай Хайтов, носещи послание за доброта и надежда. За гостите, които не говорят български език сме предвидили субтитри на английски, за да им предадем магията на българското изкуство.
Чрез постановката заедно даряваме средства за лечението на деца с тежки заболявания, които живеят в затруднено финансово положение в България. Правим го безкористно години наред чрез благотворителния ни фонд Protected content , уверени че заедно можем им да помогнем да са по-здрави и да имат време за игри.

Вземете вашата покана онлайн, а чрез събраните средства ще осигурим лечение и помощни уреди за малките ни приятели, потърсили подкрепа чрез родителите си от нас.

Очакваме ви!