Join now

Europalia România la/to Liège

Hosted by the Consul of the Brussels Romanian Group
Event Cover Photo
Took place 2 months ago
Sat 23 Nov 09:00 - 20:00

Ready to Join?

RO
Să mergem la Liège. Pentru că este Europalia. Pentru că este vorba despre România.
Pentru că este vorba despre oamenii care au trăit pe teritoriul României, înainte de a fi numiți români, înainte de a fi numiți vlahi, înainte de a fi numiți daci, înainte ... în preistorie ... oameni au trăit și atunci ... mergem să vedem și să auzim despre ei ...
Un eveniment de o zi. Mergeam în Liège. Să urcam Protected content pe Montagne de Bueren, să urcăm la citadelă, să ne plimam pe faleza Meusei, să vizităm catedrala și biserica St Jaques, să mâncăm gaufres liégeoises, să mâncăm boulets à la liégeoise.
Car-sharing - Considerați 7 Euro pentru șofer.
EN
Let's go to Liège. Because it's Europalia. Because it's about Romania.
Because it's about the people who lived on the territory of Romania, before they were called Romanians, before they were called Wallachian, before they were called Dacians, before ... in prehistory ... people lived then, too ... we go to see and hear about them…
A one-day event. We are going to Liège. We'll climb Protected content on the Montagne de Bueren, will climb to the Fortress, will do a stroll along the Meuse bank, will visit the Cathedral and the Church of St Jacques, will eat waffles and boulets à la liégeoise.
Car-sharing - Consider 7 Euro for the driver.