Join now

Classic Persian Music Concert- 1st June- Gent (Antwerp)

Het album ‘I will not stand alone’ Protected content als een reflectie op politiek en maatschappelijk onrecht. Kamancheh-virtuoos, componist en improvisator Kayhan Kalhor sublimeerde persoonlijke gevoelens van verdrukking en onmacht tot een universeel menselijk verhaal over wanhoop en hoop. De donkere klank van de shah-kaman (een variant van de kamancheh waaraan een bassnaar en sympathische snaren werden toegevoegd), en de bas-santur (een grotere versie van de santur die een octaaf lager is gestemd) vormen een uiterst expressief klankpalet. ‘I will not stand alone’ is een bijzonder aangrijpende compositie geworden, waarin naar Iraans gebruik ook heel wat ruimte voor improvisatie is. In de Iraanse muziek staat improvisatie, het momentane creëren, het inspelen op de omgeving en het publiek, het vertolken van de emoties van het ogenblik, nog steeds centraal. Elke muzikant is als het ware zijn eigen ‘componist’. Hoewel het ‘componeren’ in de Westerse zin van het woord (het vooraf in notenschrift noteren van een later uit te voeren muziekwerk) gedurende de twintigste en eenentwintigste eeuw steeds meer tot de muziekpraktijk ging behoren, blijven Iraanse composities meestal toch bewust beperkt tot een rode draad, een soort kapstok of routebeschrijving, waarvan de details pas op het moment van de uitvoering ingevuld worden. Dit is ook het geval bij de composities van Kayhan Kalhor. Elke uitvoering van een bepaald muziekwerk, zoals ook dit album ‘I will not stand alone’, zal daarom steeds verschillend zijn. Het improvisatorisch karakter zit daarbij niet enkel in de details maar ook in de grotere, organisch gegroeide, structuur. De basis voor deze gecomponeerde improvisatie of geïmproviseerde compositie wordt gevormd door enerzijds de traditioneel Iraanse muzikale ‘grammatica’ en ‘woordenschat’ die in het klassieke canonische repertoire van de ‘radif’ vervat liggen, en anderzijds het rijke materiaal dat in de diverse regionale en volkse muziektradities van dit uitgestrekte land aanwezig is.

Kayhan Kalhor Protected content kamancheh te spelen op zevenjarige leeftijd en werd op zijn dertiende reeds lid van het Nationaal Orkest van de Iraanse radio en televisie. Hij reisde door heel Iran op zoek naar specifieke ritmes, melodieën en timbres uit de muziek van verschillende bevolkingsgroepen (vooral Koerdische en Turkse), die hij vervolgens integreerde in zijn muziek. Hij werkte samen met grote namen uit de klassieke Iraanse muziek zoals Mohammad Reza Shajarian en Hossein Alizadeh, met wie hij het ensemble ‘Masters of Persian Music’ vormde. Zijn niet aflatende zoektocht naar nieuwe samenwerkingen bracht hem samen met onder meer de Indische muzikanten Shujaat Husain Khan (sitar en zang) en Swapan Chadhuri (tabla), de Iraans-Koerdische muzikant Ali Akbar Moradi, de Turkse saz-speler Erdal Erzincan, de Amerikaanse Kronos- en Brooklyn Rider-strijkkwartetten en het Silk Road Ensemble van Yo Yo Ma. Zijn meest recente albums zijn ‘Silent City’ met Brooklyn Rider Protected content , ‘I will not stand alone’ met Ali Bahramifard Protected content ‘Kula kulluk yakışır mı’ met Erdal Erzincan Protected content .

Ali Bahramifard Protected content santur en compositie aan de Universiteit voor Schone Kunsten in Teheran, en volgde les bij meester (‘ostad’) Faramarz Payvar. Momenteel doceert hij santur, compositie en muziektheorie aan de Vrije Universiteit van Shiraz. Hij componeerde de muziek bij talrijke films, theaterstukken en televisieprogramma’s en publiceerde enkele methodes voor de santur.

Liselotte Sels en Sohrab Jabbari

Tickets: € 12 | € 15 | € 18
Ticets online: Protected content

Antwerp Forum

Our Global Partners