Join now

Help in translating an email from Dutch to EN! (Antwerp)

Dears,

I got an email from the health insurance company listing the needed docs, google translate didn;t help at all Could you please review it?

this is the email:

zal mogelijk zijn, voorzover de voorwaarden in artikel Protected content volgende van het KB van 03/07/1996,
die hieronder beschreven worden, vervuld worden :
Voor een kind dat jonger is dan 25 jaar :
• ofwel voorkomen in de gezinssamenstelling ;
• ofwel de verwantschap bewijzen en een bewijs van vermoeden van aanwezigheid op het Belgisch
grondgebied leveren.
Voor een echtgenote ten laste :
• ofwel voorkomen in de gezinssamenstelling ;
• ofwel het huwelijk bewijzen en een bewijs van vermoeden van aanwezigheid op het Belgisch
grondgebied leveren.

thanks

Antwerp Forum

Our Global Partners