Join now
Log in Join

ENGLISH, GERMAN AND SERBIAN LESSONS (Belgrade)

ЧАСОВИ ЕНГЛЕСКОГ, НЕМАЧКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Наставница мастерка, чији је матерњи српски језик, са дуго година боравка у државама ЕУ даје часове: енглеског, немачког и српског језика, за све узрасте.
Искуство у: разумевању, причању, читању, писању, припремама за испите: српски – као страни језик, ТОЕФЛ и ДаФ, превођењу, граматици, конвезацији, изговору и др.
Моји часови ће Вам пружити задовољство у учењу кроз рад. Могућа је индивидуална или групна настава, са малим бројем полазинка.
15€/90 мин., поред ”Комбанк Арене” на Новом Београду

ENGLISH, GERMAN AND SERBIAN LESSONS
M.Sc. Serbian mother tongue teacher, with many years of life experiences in EU countries gives English, German and Serbian lessons for all ages.
Experiences in: understanding, speaking, reading, writing, preparation for: certificate of Serbian language for foreigners, TOEFL exam and DaF exam, translations, grammar, conversation, pronunciation and others.
My classes offer you pleasure in learn by doing. Individual or classes with small number of attendants are possible.
15€/90min., near „Kombank Arena“, New Belgrade

Belgrade Forum