Join now
Log in Join

Seeking a literary translator Dutch> American Engl (Boston)

Ik zoek een literaire vertaler Nederlands > Amerikaans-Engels, bij voorkeur iemand die contacten heeft met een uitgeverij. Ik heb een roman geschreven in het Nederlands dat zich afspeelt in New England en eindigt in Boston. Volgens anderen (en mijzelf uiteraard) heeft dit werk zeker potentie, mede vanwege de originele vorm en inhoud. Wie is in staat en bereid (of kent een dergelijk iemand) om het verhaal te lezen en vervolgens onder de aandacht van een uitgever te brengen? Het kan alleen onder de voorwaarden van “no cure no pay”.
Belangstelling? Stuur een email naar Protected content , dan stuur ik je het manuscript.

Ik woon in Nederland, in de buurt van Nijmegen.
Theo Hupkens.

Seeking a literary translator Dutch> American English, preferably someone who has contacts with a publisher. I have written a novel in Dutch that takes place in New England and ends in Boston. According to others (and myself of course), this work certainly has potential, partly because of the original form and substance. Who is willing and able (or know such a person) to read the story and then to bring to the attention of a publisher? It is only possible under conditions of "no cure no pay".
Interested? Send an email to Protected content , I will send you the manuscript.

I live in the Netherlands, near Nijmegen.
Theo Hupkens

Boston Forum