Join now

Limba română pentru afaceri (Bucharest)

„Limba română pentru afaceri” se adresează managerilor străini din România care doresc să se familiarizeze cu terminologia de bază, specifică mediului de afaceri. Totodată, cartea ia in considerare și nevoile forței de muncă străină din România care se confruntă, la locul de muncă, cu probleme de comunicare în limba română.

De aceea, temele pe care le-am abordat sunt:

1. La bancă
2. În agricultură
3. În companie
4. Întâlnirea de afaceri
5. Gestionarea situațiilor la birou
6. În asigurări
7. În textile
8. În producție
9. La târg
10. La avocat
11. Facturarea
12. În imobiliare
13. Logistică și transport
14. Marketing și publicitate
15. Metode de plată
16. Prezentări
17. Serviciul clienți
18. Solicitare de plăți.

Protected content folosită este cea comunicativă:
Toate temele încep cu câteva întrebări pregătitoare, care conduc cursantul către tema discutată. Întrebările sunt urmate de citirea unui text în cadrul căruia este introdus vocabularul tematic, totul culminând cu o serie de exerciții care ajută într-un prim pas la însușirea cunoștințelor și apoi la punerea în practică a acestora:
- jocurile de rol prezintă diferite situații din lumea afacerilor, iar cursanții au posibilitatea să folosească termenii dobândiți în pașii anteriori;
- discuțiile libere dezvoltă capacitățile cursanților de a discuta în limba română, accentul fiind pus pe conversație;
- exercițiile de vocabular vin să susțină această abilitate de a dezbate, prin asimilarea de noi termeni și expresii specifici mediului de afaceri, contribuind astfel la dezvoltarea vocabularului nivelului A2/B1, conform Cadrului European de Referință.

Partea de gramatică pune și ea în practică principiile predării comunicative și este structurată după cum urmează:

- expunerea cursantului la limba țintă prin citirea unor contexte;

- observarea structurilor gramaticale cu ajutorul unor exerciții unde trebuie să aleagă varianta corectă;

- explicația teoretică propriu-zisă;

- folosirea noțiunilor de gramatică în exerciții de completare a spațiilor goale cu scopul de a crea un loc de practică sigur pentru cursanți, precum și exerciții care să îi ajute în procesul de folosire a limbii în mod independent: jocuri de rol, discuții libere și formare de propoziții.

Autoare: Enna Ioana Paulon

Pagini: 170

Anul publicării: Protected content

Protected content

Bucharest Forum

Our Global Partners