Join now
Log in Join

New business network (Ho Chi Minh City)

Protected content

Ho Chi Minh City Business Network

This is a networking community among positive-minded business professionals in Ho Chi Minh City. Members value the power and impact of networking. At the same time, we do not forget to have fun. Regular events in exclusive locations in Ho Chi Minh City will be held.

* Please add your friends so that they can benefit today

Ho Chi Minh City Business Network
Value, Impact & Fun

Ho Chi Minh City Business Network - Câu lạc bộ kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi là một nhóm các cá nhân năng động ưa thích làm kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên hiểu rõ sức mạnh và coi trọng giá trị của việc kết nối. Mặt khác, chúng tôi cũng không quên các hoạc động vui chơi. Các sự kiện sẽ được tổ chức thường xuyên tại nhiều địa điểm độc đáo tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* Hãy mời kết nối bạn bè của bạn ngay hôm nay để tất cả chúng ta cùng được lợi.

Ho Chi Minh City Business Network - Câu lạc bộ kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

Giá trị, Ảnh hưởng & Vui Chơi

Ho Chi Minh City Forum