Join now
Log in Join

Oriflame independent distributor seeking partner (Ho Chi Minh City)

Seeking merchandiser/distributor as a partner to distribute cosmetic, wellness... from the Swirtzerland leading group. We present in Vietname more than Protected content of all kind related to cosmetic, nutrient food, diet food that are produced by high tech, from well chosen and researched ingredient..
Any one interest can contact me right here or via my email: Protected content

CTY mình hiện đang phân phối thức ăn dinh dưỡng, wellness cao cấp từ Thụy Điển. Chúng tôi rất mong muốn hợp tác với đối tác phân phối sản phẩm của chúng tôi.

SP được sản xuất và đạt tiêu chuẩn Châu Âu, có mặt trên 63 quốc gia.

Chúng tôi rất mong nhận được tin vui từ các bạn

Ho Chi Minh City Forum