Join now
Log in Join

yeniyüzyıl üniversty is looking for languages teac (Istanbul)

Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Son Başvuru Tarihi Protected content 2012
Ön Değerlendirme Tarihi Protected content 2012
Giriş Sınav Tarihi Protected content 2012
Sonuç Açıklama Tarihi Protected content 2012

T.C.YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Dil Hazırlık Okulu'nde görevlendirilmek üzere Protected content tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere Okutman alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

GENEL ŞARTLAR:

Protected content Kanunun 48 inci Maddesinde belirtilen Şartlara sahip olmak;

2- ALES'den herhangi bir alanda en az 70 puan almış olmak

3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Persoenli Yabancı Dil sınavından(KPDS)veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından(ÜDS) en az Protected content veya eşdeğerliği Yüksek Öğrenim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak;

ÖZEL ŞARTLAR:

1- İngiliz Dili ve Edebiyatı,İngilizce Öğretmenliği,İngilizce Dilbilim,Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden birinden mezun olmak; Protected content

2- İlgili alanlarda lisansüstü derece sahibi olmak;

3- CELTA,DELTA veya muadili bir sertifika,Diploma sahibi olmak, Protected content

4- Fransızca,Rusça,İspanyolca,Dillerinden en az birini ileri seviyede kullanabilmek,Latince bilmek Protected content

MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07. Protected content yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

Başvuru İçin istenen Belgeler.

Protected content dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Protected content fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuru yeri: Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15(on beş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgelerin bulunduğu dosya bir zarf içerisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Hazırlık Okulu Müdürlüğüne şahsen veya Posta yolu ile iletilmelidir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sınav yeri ve sonuçları ayrıca üniversitemiz WEB sitesi üzerinden ilan edilecektir.

Başvuru adresi:

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Ofluoğlu Yerleşkesi Yılanlı Ayazma Caddesi No:26,Cevizlibağ,Topkapı, İstanbul

Istanbul Forum