Join now
Log in Join

Accountant needed as soon as possible (Kiev)

Hello, Internations Community:

This job will be filled fast. The project starts in just a few weeks. Pay: Protected content per month (about Protected content

Please contact: Protected content . Send CV if you are interested. Job requires primarily Ukrainian/Russian language, not English.

Description follows:

ПОСАДОВІ ОБОВ»ЯЗКИ

Виконавець – бухгалтер Проекту зобов'язується надавати послуги по:
забезпеченню процесів управління бюджетом та планування фінансів у рамках цього Проекту; контролю руху грошових коштів, контролю за видатками, банківськими виписками; співпраці і методичній підтримці бухгалтера ХООТЧХУ на протязі усього виконання проекту; проведенню аналізу, підготовкці звітів та наданню рекомендацій для забезпечення виконання проекту і досягнення поставлених цілей.

бухгалтер Проекту повинен:
1. Забезпечувати процеси управління бюджетом та планувати фінанси у рамках цього Проекту;
2. Контролювати руху грошових коштів, контролювати видатки, банківські виписки;
3. Здійснювати консультування керівництва проекту та співробітників по фінансовим та адміністративним питанням;
4. Забезпечувати на належному рівні облік і контроль за виконанням проекту в регіоні.
5. Контролювати складання регіонального бюджету;
6. Співпрацювати в сфері закупівель з спеціалістами Проекту;
7. Брати участь у переговорах з постачальниками щодо укладання контрактів, контролювати фінансові питання;
8. Контролювати витрати на службові відрядження у відповідності до бюджету Проекту;
9. Контролювати поданням щомісячних, щоквартальних та річних фінансових звітів згідно з вимогами ЛЧХ;
10. Керувати регіональним фінансовим спеціалістом, ставити завдання та контролювати за фінансову звітність;
11. Забезпечувати зв’язки зі співробітником ЛЧХ, котрий контролює виділення коштів Гранту, з усіх питань, пов’язаних з фінансами та бухгалтерським обліком, а також контролювати документи для вчасного поповнення рахунку Проекту;
12. Надавати допомогу в підготовці інформації, необхідної для проведення аудиту цього Проекту;
13. Проводити службові моніторингові поїздки відповідно до затвердженого плану моніторингу;
14. Виконувати інші завдання з упровадження Проекту, визначені його Керівником, які знаходяться в компетенції фінансового менеджеру;
15. Звітувати перед Керівником робочої групи Проекту, а також узгоджувати свою роботу з спеціалістом із закупівель.
Protected content
Виконавець - бухгалтер Проекту несе відповідальність:
- За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені технічним завданням , в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
- За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
- За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України

Kiev Forum