Join now

Hi could anynone please help in translating to Eng (New Delhi)

Maleren
EYVIND OLESEN
Debuterede Protected content Separarudstilling I Vognmager-
Gade og Protected content Kunstnerness Efteraarsudstilling.
Protected content han van Gogh-Legatet for Billedet,,Med
Skolen I Skoven”.Har efter Indbydelse udstillet i
Holbaek, Skive og Silkeborg Kunstforeninger, I Aar-
Hushallen og paa Statens Museum for Kunst. Har
Vaeret Medlem af ,,De 11”, Den uafhaengige Udstilling
Og Sydfyenske Malere. Har udstillet I Kobenhavn,
Soro og Kalundborg. Repraesenteret paa Soro Kunst-
Museum. Omtalt I Weilbachs, Suensons og Slyngboms
Kunstnerleksika.
__________________________________________
Okand Malare: Tavlan ar inropad I St.Anna skargard.Sanden Protected content

New Delhi Forum