Join now

Trump's travel ban to US order... (Tehran)

درود،
اگردوست یا اشنایی دارید که در راه امریکاست و یا اینجا در مرز زندانی شده چند چیز را بدانید و به اطلاعشان برسانید.
ساعتی پیش یک قاضی فدرال ممنوعیت موقت علیه اخراج زندانیان صادر کرد. نمیشود کسی را که ویزای معتبر دارد از ورود جلوگیری کرد مگر این که زیر فشار یا از روی ندانم کاری خودش قبول کند. حتما یاداوری کنید که بدون مشاوره با وکیل هیچ فرمی امضا نکنند. ماموران مرزی مجبورند اجازه ورود بدهند هر چند که تظاهر میکنند که شخص در زندان خواهد ماند و یا با هواپیمای بعدی پس فرستاده میشود. همه اینها فیلم است و جنگ روانی.
ممنوعیت حتی شامل گرین کارتیها هم میشود. ماموران مرزی در فرودگاه با زندانی کردن و تهدید سعی میکنند گرین کارتیها را ترغیب به امضای فرم I Protected content . بسیار بسیار مهم است که شخص قبول نکند و تقاضای دیدن قاضی بنماید. جمله دقیق بدینشرح است
I refuse to sign. I demand to see a judge.
اگر فرم ای ۴۰۷ را امضا کنند بطور داوطلبانه گرین کارت خود را پس داده اند و دیگر کاری نمیشود کرد. بدانند که اگر جمله بالا را تکرار کنند بعد از مدتی فیلم و ژست مجبورند آزادشان کنند و اجازه ورود بدهند. قانون به نفع انهاست که در مرز هستند و اخراج توسط قاضی ممنوع شده.
در صورتی که ویزا گرفته اند و یا گرین کارت دارند ولی هنوز حرکت نکرده اند قضیه پا در هواست. احتمالا ممنوعیت قضایی فوق مشمول انها که هنوز در خاک امریکا نیامده اند نمیشود و بهتر است با وکیل مشورت کنند یا چند روزی صبر کنند تا گرد و خاک بنشیند و اوضاع مشخصتر شود. احتمالا هواپیما هم در مبدا سوارشان نخواهد کرد.
کسانی که تابعیت امریکا و پاسپورت امریکایی هم دارند در امان نیستند. چون در پاسپورت محل تولدشان را مینویسد ماموران مرزی میبینند و پروفیل میکنند. اینها را به بهانه مصاحبه ضد تروریستی به کناری میکشند و یک ساعت بازجویی و حتی بازداشت میکنند که کجا بودی چه کاره ای با چه کسانی ملاقات کردی بگو از موقعی که از امریکا خارج شدی تا الان که برگشتی هر ٹانیه کجا بودی و چه کار میگردی چرا پول همراهت اوردی و از کجا پول اوردی یا چرا اگر مسافر واقعی هستی پول همراهت نیست. هدف سوال و جواب نیست گیر دادن است. اگر کوچکترین تناقضی در یکی از جوابها باشد میتوانند بعنوان مشکوک طرف را بازداشت کنند. بعد سعی میکنند زیر فشار قبول کند که ترک تابعیت امریکا بکند. بهتر است که از همان اول بگوید من بخاطر مسافرت طولانی حالم خوب نیست و تقاضا میکنم شما وکیل برای من گرفته و یا من خودم وکیل میگیرم و شما فقط با وکیل صحبت کنید. من بدون وکیل نمیتوانم صحبت کنم.
مطلب فوق را به هر مسافری که احتیاج ممکن است داشته باشد و یا کانالهای پخش بفرستید.

Tehran Forum

Our Global Partners