Join now

Research on Polish-English Bilingualism (Warsaw)

To Whom it may dotyczyć,
Do you live in a family, gdzie linguistically wszystko is na opak? Czy wasze dziecko sometimes starts a sentence in English, a kończy po polsku? Czy zmieniacie nagle język, żeby powiedzieć coś precyzyjniej albo wymienić się spostrzeżeniami o osobie, która na szczęście nie zna Waszego tajemnego kodu. Czy zdarza Wam się zaprosić gości do sitting roomu?

Jeśli tak, zapraszam do wzięcia udziału w projekcie badawczym na temat komunikacji rodzinnej u osób dwujęzycznych. Do badania zaproszone są rodziny Protected content , które w domu używają języka angielskiego i polskiego na co dzień. Etap badań obejmuje 4 spotkania po 1,5 godz. w odstępach co najmniej 1 miesiąca.

Projekt prowadzony jest na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a wyniki zostaną wykorzystane w przygotowywanej obecnie rozprawie doktorskiej na temat języka rodzin dwujęzycznych.
Dla uczestników projektu przewidziano wynagrodzenie, a ponadto udział w badaniach będzie stanowił okazję do spotkania się z inną rodziną bilingwalną i podzielenia się doświadczeniami dwujęzyczności i dwukulturowości. Kierownik projekt, która sama jest osobą dwujęzyczną i od trzech lat naukowo zajmuje się tym zagadnieniem, chętnie pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące bilingwizmu.
Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o kontakt mailowy ( Protected content ) oraz:
1.o krótki opis rodziny:
a)ile liczy osób,
b)w jakim wieku są dzieci,
c)dlaczego jesteście dwujęzyczni,
d)w jakich sytuacjach używacie języka angielskiego i polskiego,
2.o informację, dlaczego chcielibyście wziąć udział w badaniach.

Jeśli znają Państwo kogoś, kto byłby zainteresowany udziałem w badaniach, proszę o przekazanie wiadomości.

Warsaw Forum

Our Global Partners