Join now
Log in Join

Masterproef/Master Thesis

Views
36

Heej,
Ik ben op zoek naar Belgische expats die in Luxemburg of het Midden Oosten werken. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar Master Handelswetenschappen en moet dus een masterproef schrijven. Ik zit in de afstudeerrichting Internationaal ondernemen en ik heb gekozen om een masterproef te schrijven omtrent expats. Meer specifiek wil ik nagaan wat de rol is van sociale netwerken voor expats in hun aanpassingsvermogen. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om mee te werken aan mijn masterproef? Dit zal een interview zijn met enkele vragen? Alvast bedankt!
Groetjes Elodie

Hey,
I'm looking for Belgian expats working in Luxembourg or the Middle East. I'm currently in my final year Master of Business Administration, and therefore have to write master thesis. I'm in the specialization International business and I chose to write a master thesis about expatriates. More specifically, I want to examine the role of social networks for expats in their adaptability. Would you be so kind to help me with my thesis? This will be an interview with some questions? Thanks in advance!
Greetings Elodie

World Forum