Join now

https://zrzutka.pl/cssep8 (Wrocław)

Od zawsze kocham książki. Nauka na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego dała mi solidne podstawy zawodu księgarza, który wykonuję od lat; w ostatnim czasie jednocześnie będąc tłumaczką, redaktorką, korektorką, informatyczką-amatorką (prowadzimy sklep internetowy)...

Księgarnia Hiszpańska pełni funkcję informacji turystycznej, historycznej, lingwistycznej (znam biegle kilka języków). Przede wszystkim zaś jest ośrodkiem kultury i wszelkich inicjatyw prospołecznych.

Księgarnia Hiszpańska jest potrzebna w wielokulturowym Wrocławiu !

Dla ratowania finansów księgarni musiałam dodatkowo zostać kurierem, zaopatrzeniowcem, tragarzem, a nawet cukiernikiem (!).

Dlaczego ?

Bo nie stać mnie w ostatnim czasie (pandemia i całoroczny remont budynku przy ulicy Szajnochy) na pracowników, ZUS i wygórowany czynsz.

Imam się wszelkich zajęć, które dają cień szansy na uratowanie tego, co tworzyłam latami ogromnym kosztem.

Nie mogę stracić tego, bo to moje miejsce na Ziemi, moje książki, to moje życie i przede wszystkim ludzie, dla których to robię!

Ewa Malec

Księgarnia Hiszpańska Wrocław

¡Salvemos la Librería Española!

Amo los libros desde que aprendí a leer. El hecho de estudiar Humanidades en la Universidad de Varsovia me dió base sólida para ser librera. Lo llevo siendo desde hace 17 años ya... Últimamente soy también traductora, redactora, informático-amateur (librería on-line)...

Librería Española aparte de la venta de libros sirve también de punto de información turística, histórica, punto de ayuda linguística (hablo varios idiomas). Y sobre todo es un centro cultural y social.

¡Librería Española es imprescindible en Wroclaw multicultural!

Para salvar el lugar trabajé de mensajera, abastecedora, pastelera (!)

¿Por qué?

Porque en los tiempos recientes (pandemía y obras del edificio durante el año Protected content no me puedo permitir pagar los empleados, el seguro social y el alquiler inhumano.

Udostępnij zrzutkę
po raz pierwszy!

Intento hacer todo lo que pueda para salvar lo que estaba creando durante años con tanto esfuerzo y tanta pasión.

¡Me daría inimaginable perder todo esto porque es mi lugar en la Tierra, es mi vida, mis libro y sobre todo la gente para los que estoy haciendo todo esto!

Wrocław Forum

Our Global Partners