Join now

Research on Polish-English bilingualism (Wrocław)

To Whom it may dotyczyć,
Do you live in a family, gdzie linguistically wszystko is na opak? Czy wasze dziecko sometimes starts a sentence in English, a kończy po polsku? Czy zmieniacie nagle język, żeby powiedzieć coś precyzyjniej albo wymienić się spostrzeżeniami o osobie, która, fortunately, nie zna Waszego secret code’u. Czy zdarza Wam się zaprosić gości do sitting roomu?

Jeśli tak, zapraszam do wzięcia udziału w projekcie badawczym na temat komunikacji rodzinnej u osób dwujęzycznych. Do badania zaproszone są rodziny Protected content , które w domu używają języka angielskiego i polskiego na co dzień. Etap badań obejmuje 6 spotkań po 1,5 godz. w odstępach co najmniej 1 miesiąca. Na każdym spotkaniu dwie rodziny będą uczestniczyły wspólnie w grach integracyjnych i komunikacyjnych.

Projekt prowadzony jest na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a wyniki zostaną wykorzystane w przygotowywanej obecnie rozprawie doktorskiej na temat języka rodzin dwujęzycznych.

Udział w badaniach będzie stanowił okazję do spotkania się z inną rodziną bilingwalną i podzielenia się doświadczeniami dwujęzyczności i dwukulturowości. Kierownik projekt, osoba dwujęzyczna zajmująca się tym zagadnieniem naukowo, chętnie pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące bilingwizmu.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o kontakt mailowy ( Protected content ).

Jeśli znają Państwo kogoś, kto byłby zainteresowany udziałem w badaniach, proszę o przekazanie wiadomości.

Z wyrazami szacunku
Kathryn Northeast

Wrocław Forum

Our Global Partners