Join now
Log in Join

Looking for Polish-British bilinguals (Warsaw)

Views
35

Hello!
I am a PhD student at the University of Wrocław. I am conducting research on Polish-British bilingualism.

I am looking for Polish-British bilinguals living in Poland or in the UK to complete a survey, which I prepared for my pilot studies. The survey is addressed to bilinguals, i.a.:

- teenagers and adults living in Polish-British families
- Polish people, who have been living in the UK for at least 10 years, and speak both languages
- British people, who have been living in Poland for at least 10 years, and speak both languages

I would very much appreciate if you agreed to take part in the survey. It takes approximately 30 minutes and it can be completed via Internet (online form or word document) or on paper (I could send the document and it could be sent back by traditional mail).

If you know anyone, who would be kind enough to participate in the research by completing the survey, please contact me via email ( Protected content ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Protected content

Dzień dobry,
Jestem doktorantką na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzę badania nad polsko-brytyjskiej dwujęzyczności.

Szukam osób z polsko-brytyjską dwujęzycznością mieszkających w Polsce i Wielkiej Brytanii, które mogłyby wypełnić moją ankietę w ramach moich badań pilotażowych. Ankieta jest skierowana do osób dwujęzycznych, m.in.:
- Młodzieży i dorosłych żyjących w rodzinach polsko-brytyjskich
- Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii od co najmniej 10 lat i mówią w obu językach
- Brytyjczyków mieszkających w Polsce od co najmniej 10 lat i mówiących w obu językach

Będę bardzo wdzięczna, jeśli ktoś z Państwa zgodziłby się wziąć udział w badaniu. Wypełnienie ankiety trwa około 30 minut. Ankieta może być przeprowadzona drogą elektroniczną (ankieta online lub w formie dokumentu (doc.)) albo na papierze (mogłabym wysłać ankietę, którą respondent odesłałby pocztą tradycyjną.).

Jeśli Państwo znają kogoś, kto mógłby wziąć udział w badaniu, wypełniając ankietę, proszę o przekazanie tej informacji oraz proszę o kontakt e-mailowy ( Protected content ).

Warsaw Forum