Join now

Looking for Polish-English bilinguals (Warsaw)

Views
40

Hello!
I am a PhD student at the Department of Philology (University of Wrocław). I am conducting research on Polish-British bilingualism.
I am looking for Polish-British bilinguals living in Poland or in the UK to complete a survey, which I prepared for my studies. The survey is addressed to bilinguals:
- teenagers and adults living in Polish-British families
- Polish people who have been living in the UK for at least 10 years, and speak both languages or British people who have been living in Poland for at least 10 years, and speak both languages
I would very much appreciate if you agreed to take part in the survey. It takes approximately 30 minutes.
The survey has been designed in two languages:

Polish: Protected content
English: Protected content

You can choose whichever language version you prefer.

If you know anyone, who would be kind enough to participate in the research by completing the survey, please pass it on.

----

Witam serdecznie!

Jestem doktorantką na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzę badania na temat polsko-brytyjskiej dwujęzyczności.

Poszukuję osób z polsko-angielską dwujęzycznością mieszkających w Polsce i/lub Wielkiej Brytanii, które mogłyby wypełnić ankietę w ramach moich badań właściwych. Ankieta jest skierowana do osób dwujęzycznych:
- Młodzieży i dorosłych żyjących w rodzinach polsko-brytyjskich
- Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii od co najmniej 10 lat i mówią w obu językach lub Brytyjczyków, którzy mieszkają w Polsce od co najmniej 10 lat i mówią w obu językach

Będę bardzo wdzięczna, jeśli ktoś z Państwa spełniający powyższy kryteria zgodziłby się wziąć udział w badaniu. Wypełnienie ankiety trwa maksymalnie 30 minut. Kwestionariusz przygotowano w dwóch wersjach językowych:

po polsku: Protected content
po angielsku: Protected content

Wybór wersji zależy od Państwa preferencji.

Jeśli Państwo znają kogoś, kto mógłby wziąć udział w badaniu, wypełniając ankietę, uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji.

Warsaw Forum

Our Global Partners