Join now
Log in Join

Hike from Saalburg to the Christmas Market at Hessenpark

Hosted by the Consul of the Frankfurt Bulgarian Culture Group
Nationalities & Languages
Event Cover Photo
Took place 2 months ago
Sun 17 Dec 11:00 - 16:00

Ready to Join?

OR

Годината приближава към своя край и след толквова приятното прекарване миналата година предлагам декемврийската ни среща отново да бъде разходка в Таунус от римската крепост Заалбург до Коледния базар в етнографският музей Хесенпарк и oбратно. За да си заслужим греяното вино, тръгваме от римската крепост Заалбург покрай Лимеса, северната границата на римската империя, и след около час и половина стигаме до площада на етнографският музей Хессенпарк. Там имаме време да се почерпими да разледаме коледния пазар и след това се връщаме през гората отново до музея Заалбург.
До Залбург има обществен транспорт и ще добавя връзката от Констаблер вахе по-късно. Но по-добре е да образуваме групи с коли. Моля който може да предложи транспорт да заяви на стената. Аз предалгам до 3 места от Борнхайм-Норденд.

With Protected content drawing to a close after having great time and a lot of Fun last year we want to celebrate again our December meeting with a special: a Hike from Saalburg to the Christmas Мarket at Hessenpark.
To deserve our Glühwein we meet Protected content and after 1,30 h we’ll reach the Christmas Market at the Ethnographic museum Hessenpark. After having there free time for drinks and lunch we walk back to Saalburg.
There is public transport to Saalburg, please check the connection from Konstabler Wache I will attache later. I suggest to organise ride shearing, pleas offer lifts on the wall! I can give a lift to 3 people from Nordende East.

Distance: Protected content
Time: 3 h 16 min.
highes point: Protected content
lowest point: Protected content

Sophia