Join now
Log in Join

Skopje Mind Body Spirit Festival

- ПРОГРАМА -

САБОТА 26.СЕПТЕМВРИ

Protected content Гого Стоилков, МК
Целта на животот - продолжение
работилница: вежби на дишење за чистење од трауми-блокови, за лекување,за опуштање

12ч -13ч Александра Максимовиќ, СРБ
Рефлексологија - стапалата се огледало на здравјето
работилница: практична примена со осврт на чукљеви

Protected content Владимир Костиќ, СРБ
Претставување на активностите на Еглантина работилница:Енергетски методи,наука и духовност .
Вовед во Основата на енергетските структури на човекот-центри и чула ... Protected content

Protected content Мирјана Јојиќ, СРБ
Кин Џо - Медитација во движење
работилница: Активирање на енергетските меридијани преку движењата (катите)за прво ниво- физички план

Protected content Наташа Дошевска, СРБ
Архетипски слики во служба на раст и развој-лами
-Иницијациски Тарот на мајсторите- работилница: преобазување на енергијата на емоциите до развој на сопствениот потенцијал

Protected content . Александра Максимовиќ, СРБ
Емоционална дијагностика - Интегративна медицина Реструктуирање на нашата ДНК преку преземање на свест за нашите емоции и како тие делуваат на нашето здравје
работилница: медитација со препознавање на позитивните и негативните емоции

Protected content Владимир Костиќ, СРБ
Да се биде актер на ова време на отварање на свеста
Вовед во Тhe order - kвалитети и препознавање на сопствениот идентитет за придонес во колективната свест
Protected content

НЕДЕЛА 27.СЕПТЕМВРИ

Protected content . Гордана Зафировиќ, МКД
ЕФТ, ТЕС-ла - Кинење на енергетск и врски и простување како пат до емотивна слобода Работилница: Практични вежби и техники

Protected content . Лидија Г. Балтовска, МКД
Будење на вистинската женственост. Работилница: Медитација на препознавање

Protected content . Соња Димитријоска, МКД
Квантна трансформација - преку чиста свесност и љубов Работилница: Практична примена со методот на 2 точки

15. Protected content . Елена Антоновска Едизер, МКД
Многу патишта до несвесното

Protected content Палвино Лин Магедон (Петар Волнаровски), МКД
МАГЕДОН - Свест & Слово на Новиот Еон - Вовед во Чистата и Длабока духовност,древно и изворно проистекната од овие простори - настанокот и корените

Protected content Shah Haq, Чикаго,САД
Витални знаци на телото, како да побараме елементи на мир во рамките на забрзаниот секојдневен живот Работилница: Техники на дишење, совети за исхрана и рекреација
.
20. Protected content ч. Лука Краичник, СЛО
Предавање: Меркаба - будење на просветленото срце

Skopje Forum